hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Özel meslek liselerinde her öğrenci için 5 bin lira

Sanayiye eleman yetiştirecek özel okulları teşviki amaçlayan uygulama bu yılı kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi. Devlet, özel meslek liselerinde öğrenci başına 5 bin lira destek verecek

Devlet, kendi elemanını yetiştiren patrona öğrenci başına 5 bin TL'ye kadar destek verecek. Patronların, kendi okullarını kurarak sanayiye eleman yetiştirmesini teşvik amaçlayan uygulama, bu yılı da kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, OSB'lerdeki meslek ve teknik liselere öğrenci başına, öğrencini devlete maliyetini 1,5 katına kadar ödeme yapılacak. Uygulama OSB'lerdeki meslek ve teknik okullarla sınırlı değil. Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği organize sanayi bölgesi dışındaki özel meslek liseleri ile teknik okullara da devlet öğrenci başına destek verecek. Böylece devletin geniş bir yelpazede özel okullara destek vermesini yolu açıldı.MEB yetkililerinin verdiği bilgiye göre meslek liselerindeki bir öğrencinin devlete maliyeti 3 bin 300 TL civarında ancak devlet, meslek lisesi açan işletmelere öğrenci başına 5 bin TL'ye kadar destek verecek. Böylece 100 öğrencisi olan bir okul 500 bin TL, 300 öğrencisi olan bir okul ise 1,5 milyon TL devletten ödenek alacak. Bu para özel okullara üç taksit halinde ödenecek. Eğitim desteğinin yüzde 50'si Kasım, yüzde 25'i Şubat ve yüzde 25'i de Haziran aylarında okullara ödenecek.

SİGORTA OKULDAN
Bu okullardaki öğrenciler, bir yandan da işletmelerde staj yaparak pratik eğitim de alacaklar ve bu nedenle çırak sigortası yapılacak. Öğrencilerin sigorta paraları da okulları tarafından ödenecek. Bu yıl hangi okulların destek alacağı ve destek miktarına ilişkin tebliğ de Maliye Bakanlığı ve MEB tarafından müştereken hazırlanarak yıl içinde yayımlanacak. Bu yıl için ödenecek destek tutarının yüzde 75'i Şubat'ta, yüzde 25'i ise Haziran ayında verilecek. Ayrıca devlet destek verdiği okullarda öğrenim gören öğrencilerden okul yönetimi herhangi bir ücret talep edemeyecek.