hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Davul Derisi Takı Yapma

Bu Branşın Eğitim Süresi 64 saat'tir.

Modele uygun hazırlık yapabilme, teknikleri uygulayabilme ve süsleyerek davul derisi takı yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Renk, davul derisi takı.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; el sanatları teknolojisi alanında küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, ev aksesuarı yapan atölyelerde, kendi işyeri veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.