hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Meslek Okulu

Meslek Okulu

Ticaret Sekreteri

TANIM

Büro makineleri kullanarak büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, bildirimleri ve ödemeleri izleme, işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahatleri organize etme işlemlerini yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

- İş yerinde sözel ve telefonla iletişimi sağlar,
- Yöneticinin günlük çalışma programını düzenler,
- Yöneticiyi günlük faaliyetler hakkında bilgilendirir,
- Mesaj kanallarını kullanarak mesajları iletir,
- Belge akışını izler,
- Dosyalama ve arşivleme yapar,
- Yazışma yapar,

İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kurs Türleri

İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kurs Türleri

Bakan Avcı, sağlık meslek lisesi açtı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2011-2012 yılında eğitime başlayan Aydın Doğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin açılışını yaptı. Okul açmanın sevap boyutuna değinen Avcı, "Bu okulda öğrenciler defterlerini açıp bir çizgi çizdiğinde sizin de defterinize bir çizgi çizilecek." dedi.

Bağcılar'daki Aydın Doğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin açılışına Bakan Nabi Avcı'nın yanı sıra, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ahşap Boyacısı

TANIM

Ahşap malzemelerin yüzeylerini fırça ve boya tabancası kullanarak çeşitli tekniklerle boyayan ve çeşitli malzemeler ile süsleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Ahşap yüzeye uygulanacak teknikleri belirler,
- Yüzeye uygulanacak desen ve malzemeleri belirler,
- Kullanacağı boyaları belirler ve hazırlar,
- Uygulayacağı ahşap yüzeyi boyaya hazırlamak için zımpara yapar,
- Yüzeye macun ve dolgu gibi malzemeleri uygular,
- Belirlenen teknikleri, çeşitli boya fırçaları ve boya tabancası kullanarak ürün üzerine uygular.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Besin-Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni

Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

39-BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER
Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

Elektrik Elektronik Mühendisi

TANIM

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

A- GÖREVLER

- Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
- Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
- Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,

Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni

TANIM

Denizde veya karada;
Gemi-gemi, gemi-kara arası yersel, göksel ve uzay ortamlarında haberleşme, seyir ve diğer gemi elektronik donanımının denemelerini, bakımını, onarımını yapan ve haberleşme aygıtlarını işleten kişidir.

A- GÖREVLER

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve ulusal otorite tarafından konulmuş kurallara uygun olarak;
- Gemi elektronik haberleşme donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,

Gemi Makinaları Mühendisi

TANIM

Gemi makineleri mühendisi, gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapan, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlayan ve yürütülmesini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

İnsan Kaynakları Uzmanı

TANIM

İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan, koordine ve kontrol eden kişidir

A- GÖREVLER

- İşletmenin mevcut olan ihtiyacı olan insan kaynağı sayısını ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar ve revize eder,
- İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,

Otomotiv Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, motor (otomotiv) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Motor (Otomotiv) meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Motor (otomotiv) öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

Okul Öncesi Öğretmeni

TANIM

Okul öncesi çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için , gerekli eğitimi veren kişidir

A- GÖREVLER

Okul öncesi eğitim ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Okul öncesi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

Seyis

TANIM

Atların bakımı, beslenme ve yetiştirilmesi işlerinde çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hayvanların günlük bakımlarını yapar, (Tımarlama, eyerleme, su ve yemlerini verme vb.)
- Ahır temizliklerini yapar,
- Yarış atlarını sabah-akşam uzun yürüyüşlere çıkarır, yarışa hazırlar,
- Yarış sonrası bakım, beslenme ve temizliğini yapar,
- Haftalık bakım çerçevesinde antrenörün talimatı ile 3 ayda bir parazit ilacı verir,
- Yarış atlarının tırnaklarına nal çaktırır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Gem,
- Yular,
- Eğer,
- Eğer keçesi,
- Üst Örtüsü,

4. Bölge

Destek Üst Limiti:
-
Destek Alt Limiti:
Her sektör için minumum yatırım tutarları farklılık göstermektedir.
Destek Oranı:
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz Desteği

Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas illeri için belirlenen sektörlerde, 500 bin TL ve üzeri yatırımlar için "Bölgesel Teşvikler" verilmektedir.

Ambulans Ve Acil Bakım Teknikeri

TANIM

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi
alarak sorununu belirler,
- Durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular,
- Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için
gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlar, gereğini yapar,

Çilingir

TANIM

İşlemeyen kapı, kasa, oto, masa ve dolap gibi eşyaların kilitlerini açma, kilide ve anahtar numunesine göre anahtar, kilit montajı, kilit bakım ve onarım işlerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Anahtarcı (Çilingir) ;
- Örnek anahtara “Chip” kontrolü yapar.
- Anahtarın kopyasını çıkarır.
- Anahtarda yapım esnasında oluşan çapakları alır.
- Anahtarı kodlar.
- Maymuncuk hazırlar.
- Kilit Açma Tutanağı doldurur.
- Kilidi açar.
- Kilide anahtar yapar.
- Kilit tamir ve bakımlarını yapar.
- Kilit şifrelerini değiştirir.
- Kilide barel takar.
- Emniyet sistemi takar,