hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Meslek Okulu

Meslek Okulu

Maden Mühendisi

TANIM

Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji,maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

A- GÖREVLER

Matematikçi

TANIM

Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar,
- Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar,

Metalurji Teknisyeni

TANIM

Metalürji teknisyeni, topraktan çıkarılan maden filizlerinin (cevherlerinin) işlenmesi, hammaddeye ve mamul maddeye dönüştürülmesi aşamalarında metalürji mühendisi ve teknikerine yardım eden kişidir.

A- GÖREVLER

- Metalürji mühendislerinin yönetim ve denetimi altında cevherden metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışır,
- Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırır,
- Teknolojik amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni alaşımların imalat ve işlenmesi aşamalarında çalışır,

Orman Endüstri Mühendisi

TANIM

Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen odun, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin; kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.

A- GÖREVLER

- Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımını yapar,
- Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,
- Orman ürünlerini işveren adına satın alır,

Petro Kimya Teknisyeni

TANIM

İçinde, petrolden çıkarılan hidrokarbonların kimyasal reaksiyona girerek hidrojen kaybettiği veya kazandığı, reaktör adı verilen bir cihazı çalıştıran veya çalıştırılmasına nezaret eden kişidir.

A- GÖREVLER

- Reaksiyona girecek maddelerin ve reaktörün ön hazırlıklarını yaparak sistemi reaksiyona hazırlar, reaksiyon için uygun koşulları oluşturur,
- Reaktörün vanalarını gereken konuma getirerek ve kontrol panosundan kumanda ederek reaksiyonu başlatır,

Radyoloji

TANIM

Hekimlerin verdiği yönergeye göre, hastanın vücudunun belirli kısımlarının, filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.

A- GÖREVLER

- Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili bilgiler verir,
- Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen filmi çeker,
- Çekilen filmin banyosunu yapar, dosyalara yerleştirir ve üzerine hastanın künyesini yazar. Filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini sağlar.

Tıp Elektroniği Teknisyeni

Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

281-TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

TANIM

Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için sağlık personelini bilgilendiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Kalp, beyin gibi organların çalışma şekillerini kaydeden EEG ve EKG cihazlarının tüm elektronik devreleriyle ilgili çalışmalar yapar,

Tramvay-Metro Sürücüsü(Vatman)

Varsayılan C: Meslekler Rehberi - (Meslek Seçimi Yapmadan Önce Mutlaka Bakın)

284-TİYATRO OYUNCUSU

TANIM

Bir tiyatro oyunundaki bir kahramanı sahnede canlandıran kişidir.

A- GÖREVLER

- Yönetmen tarafından kendisine uygun görülen rolü inceler,
- Benimsediği takdirde kahramanının sözlerini beller,
- Kahramanın ruh halini anlamaya ve davranışlarını canlandırmaya çalışır,
- Oyunun kendi payına düşen kısmını yalnız başına ve yönetmen gözetiminde birçok defa prova eder,
- Oyunun genel provalarına katılır,
- Temsil saatlerinde oyundaki rolünü oynar.

KULLANILAN ALET

Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı

TANIM

Uluslararası ticaret yapan işletmelerde, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk gibi ticaretin değişik alanlarında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Uluslararası tcaret yönetimi meslek elemanı;

- Çalıştığı kamu ya da özel sektör kurum/kuruluşun uluslararası ticaretteki mevcut yapısını ortaya koyar.
- Uluslararası ticaret uygulamalarını takip ederek, işlerinde kullanır.
- Uluslararası ticaret uygulamaları, para piyasası, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip ederek bilgilerini güncel tutar.

Yönetici Sekreteri

TANIM

Yöneticinin kurum veya kuruluş içindeki dışındaki kişilerle iletişimini, günlük, haftalık çalışma programının uygulanmasını sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, yazışma ve dosyalama işlemlerini yürüten kişidir

A- GÖREVLER

- Yöneticiye daha önce programlanan işleri hatırlatır,
- Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaştırır,
- Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar,
- Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar,
- Gelen yazıları (Fax, posta vb.) alır, sınıflandırır, kaydeder, büro içi evrak akışını sağlar,

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar,

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni

TANIM

Makine parçalarının imalinde kullanılan takım tezgahlarını, bilgisayarla çalıştıran kişidir.

A- GÖREVLER

- İmalat yapılacak parçanın, makinede hangi işlemlerden geçeceğini belirler,
- Bu işlemlerde hangi aletlerin kullanacağını saptar,
- Kullanılacak ölçme ve kontrol aletlerini belirler,
- Söz konusu aletlerin çalıştırılması için bir bilgisayar programı yazar ve bunu tezgaha yükler,
- Makinenin, imal edilecek parçaya göre önceden ayarını yapar,
- İmalatı gerçekleştirir,
- Makinenin bakımını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Malzeme Bilimi Mühendisi

TANIM

Diğer mühendislik dallarının üretimlerinde kullandıkları metal, seramik, cam, ve polimer (plastik) gibi malzemelerin doğadan kazanılan hammaddelerinin kullanım sürecine uygun kalitede saflaştırılması, şekillendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi alanında çalışan kişidir.

A-GÖREVLER

-Doğadan elde edilen hammaddelerin içeriklerinde bulunan gereksiz maddelerin değişik yöntemlerle giderilmesini sağlayarak daha yüksek saflık ve kalitede yeni sentetik/yarı sentetik hammaddelerin üretiminde çalışır.

Otomotik Kumanda Teknisyeni

TANIM

İş makineleri, takım tezgahları ve çeşitli otomasyon cihazların otomatik kumanda devrelerini kuran, işleten, bakım ve onarımını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Kurulacak sistemin projesini inceler,
- Sistemin kurulacağı yeri inceler,
- Projeye göre malzemeleri temin eder,
- Otomatik kumanda sistemlerini kural,
- Söz konusu sistemlerin programlarını veya gerekli program değişikliklerini yapar ve sistemi devreye alır,
- Pilot üretim yaparak sistemi test eder,
- Otomasyon kumanda sisteminin bakım ve onarımını yapar,
- Olası arızaları belirler ve problemi ortadan kaldırır.

Restorasyon Teknisyeni

TANIM

Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür varlıklarının korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Restoratör, mimar ve arkeolog gibi konu uzmanlarının direktifleri doğrultusunda;
- Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır,
- Tarihi yapıların malzeme ve inşaat teknolojilerini inceler, geleneksel yapı tekniklerine uygunluğunu araştırır,