hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Meslek Okulu

Meslek Okulu

Hostes

TANIM

Hostes, uçak yolcularına hizmet eden, onların rahatını ve güvenliğini sağlamaya çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Uçağın hareketinden önce yapılan toplantıya katılır ve yönergeyi okur,
- Uçağın içinin temizliğini kontrol eder,
- Arka sağ ve sol güvenlik önlemlerini kontrol eder,
- Yolculara verilecek ikram malzemelerini teslim alır,
- Yolcuların uçağa yerleşmesine, el bagajlarının, palto vb. eşyanın baş üstü dolaplarına konmasına yardımcı olur,
- Özel yardıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı, çocuk vb. yolcularla ilgilenir,

Noter

TANIM

Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenler,
- Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar,
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,
- Alım-satım sözleşmesi yapar,

Meslek liseleri OSB'lere taşınıyor

Pak Grubu’nun 23’üncü okulu olan Başiskele Kartonsan İlk Okulu ve Ortaokulu’nun açılışını yapan Bakan Nihat Ergün, işsizliğin temelinde mesleksizliğin yattığını belirterek, OSB’lerde meslek liseleri kurup, bu sayede Türkiye’deki istihdam alanlarını genişleteceklerini açıkladı.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

TANIM

Deniz ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, su canlılarının yetiştirilmesi, hastalıkları, avlanma zamanı ve teknolojisi, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, balıkçı gemileri yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Suda yaşayan canlıların yaşam evrelerini inceler,
- Suda yaşayan canlılardan insanlar için yararlı olanlarının uygun avlama yöntemlerini ve avlanma zamanlarını belirler,

Bilgisayar Mühendisi

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünü seçmeyi düşünen adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – Mesleği hakkında bilgiler :

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtımı:

Bilgisayar Programcısı

TANIM

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir.

A- GÖREVLER

- Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını
sağlayacak bilgisayar programları yazar,
- Pek çok bilgisayar programlama dilini bilir ve elindeki bilgilerin niteliğine en
uygun olan programlama dilini seçer ve programı bu dilde yazar,
- Programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapar ve uygular,
- Yazdığı programı test eder,

Buldozer Operatörü

TANIM

Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda "Traktör Operatörlüğü" olarak da tanınmaktadır.

A- GÖREVLER

- Buldozerin işin yapıldığı yere götürülmesini ve orada emniyetli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve kontrol eder,
- Buldozerin kayış ve palet ayarlarını yapar,
- Aracın ilk hareket motorunu çalıştırıp göstergelerden yağ basıncını ve yakıt durumunu kontrol eder,
- Yapılacak işin durumuna ve zemine göre gerekli bıçak ayarlarını yapar,
- Motoru çalıştırır,

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni

TANIMI

Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemlerinin, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemlerinin (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri ile geçiş kontrol sistemlerinin tesisi, kurulumu, bakımı ve onarımını yapan kişidir.

A – GÖREVLER

Uzman mühendislerce hazırlanan ;
-Yangın algılama ve ihbar, kapalı devre kamera kontrol, soygun alarm ve geçiş kontrol (El Detektörü, kapı detektörü, x-ray cihazı vb) sistemi projelerinin tesisat ve montajını yapar,
-Monte ettiği sistemlerden kaynaklanabilecek kazalara karşı önlemler alır ve uygular,

İnşaat Mühendisi

TANIM

Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan,yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
- İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,

Otomotiv Mühendisi

TANIM

Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu kara taşıt araçlarını planlayan ve üretimini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

Otomotiv mühendisinin görevleri makine mühendisinin görevlerine çok benzer. Aslında otomotiv mühendisi kara taşıt araçları konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi olarak düşünülebilir.
- Otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu araçların projelerini yapar,
- Aracın kullanım yerine göre denge hesaplarını yapar ve uygun şasi yapısını belirler,
- Aracın güvenliğini azami duruma getirmek için teknik hesaplar yapar,

Telekominikasyon Mühendisi

TANIM

Haberleşme sektöründe, bir noktadan bir çok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını yapan, yazılım-donanım ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

Yerel Yönetimler Meslek Elemanı

TANIM

Mahalli idareler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Mahalli idareler meslek elemanı çalıştığı kurumda;
- Kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda, vatandaşların dilekçelerini inceler,
- Bu dileklerin karşılanması için üst düzey yöneticilerin verdikleri kararları uygular,
- Bunun için gerekli yazıları yazar, yazıları üst yöneticiye imzalatır ya da kendisi imzalar,
- Yöneticilerin aldıkları yöresel, mali veya teknik konulardaki kararları yerine getirir.

Okul kayıtları hakkında bilinmesi gerekenler

Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı e-kayıt uygulamasıyla ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını yayınladı.


Bakanlığın yayınladığı belgede Hangi yaş grubundaki çocuklar birinci sınıfa kayıt edilecek? Kayıt ve nakillerde adres kontrolü olacak mı? Kaydı hiçbir okulda gözükmeyen çocukların velileri hangi işlemi yapacak? Kesin kayıt için hangi işlem yapılacaktır? Gibi sorulara cevap verdi.

İşte Bakanlığın internet sitesinden yapılan yardımcı açıklama...

Ağaç İşleri Teknikeri

TANIM

Orman ürünleri endüstrisinin çeşitli dallarında orman, orman endüstrisi ve ağaç işleri mühendisleri ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

A-GÖREVLER

Orman, orman endüstrisi veya ağaçişleri mühendisi nezaretinde;
- Fabrikaya gelen tomrukları teslim alır,
- Tomrukların korunması ile ilgili işleri yapar,
- Biçilecek tomrukları ayırır , biçilmesi işlerini yapar veya yaptırır,
- Biçilen tomrukların kurutulması işlerinde görev alır,
- Satış partileri oluşturur,
- Biçme programını yapar,
- İşçilerin çalışma programlarını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Gümrük İletme Meslek Elemanı

TANIM

Gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım konularında ara insan gücü olarak çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapar,
- Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapar,
- Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izler,