hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Meslek Okulu

Meslek Okulu

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere gazetecilik ve halkla İlişkiler ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

Hemşire

TANIM

Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

A- GÖREVLER

- Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,
- Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,
- Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,

Peyzaj Mimarı

TANIM

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir

A- GÖREVLER

- Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar,
- Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Çizim araç-gereçleri,

Sinema Yönetmeni

TANIM

Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak tasarlar ve yorumlar,
- Uygun oyuncuları seçer,
- Senaryoya uygun çevre ve dekor seçimi için araştırma yapar, uzman kişilerle görüşür,
- Sanat Danışmanı'na, giyim (kostüm) hakkında görüşlerini söyler,
- Görüntü yönetmenine, nasıl bir görüntü istediğini bildirir,
- Oyunculara oyundaki karakterler hakkında bilgi verir, onlarla fikir alışverişinde bulunur,

Yazılım Mühendisi

TANIM

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar,
- Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar,
- Tasarım yapar,
- Program yazar,
- Programı test eder,
- Yazdığu programda eksiklik varsa düzeltir,

Yeminli Mali Müşavir

TANIM

Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.)

A- GÖREVLER

THY gençlerin eğitim ve meslek eğitimi için destek veriyor

THY Hamburg bürosu bu yıl 23 Nisan kutlamaları ile 26 Nisan ‘Zukunftstag-Gelecek’ günü programlarını birleştirdi. Lise öğrencisi Nedim Ünyılmaz’ı misafir eden THY Hamburg Müdürü Cemil Tezgah, “Gençlerimize eğitim ve meslek eğitimi konusunda ne kadar başarılı olursak o kadar güzeldir. THY olarak elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Polis Meslek Yüksekokulu'na giriş başvuru süresi uzatıldı

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınav başvuruları 16 Mayıs 2012 tarihine kadar uzatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruda, 2012-2013 eğitim-öğretim dönemi PMYO ön başvuru ve şahsen başvurularının 16 Mayıs tarihine kadar (13 Mayıs hariç) uzatıldığı kaydedildi.

Ahşap Karoserci

TANIM

Taşıt araçlarının ahşap kısımlarını yapan ve bozulan kısımları onaran kişidir.

A- GÖREVLER

- Karoserin iskelet, kaplama, döşeme, tavan ve diğer ahşap kısımlarını proje ve diğer şartnamelere göre yapar,
- Karoserin çürümüş veya sakatlanmış ağaç kısımlarını tamir eder,
- Bunun için gövde üzerinde kullanılacak ağaçları keser ve şekillendirir,
- Parçaları yerine yerleştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı

TANIM

At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

- Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret,izin,hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütür.
- Yarış pistlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olur.

Biyokimyager

TANIM

Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapar,
- İnsan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerinde araştırmalar yapar,
- Laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler elde etmek için çalışmalar yapar (protein, kan serumu proteini, amino asit, organik asit ve bileşikler gibi),

Çocuk Giysi Tasarım Teknisyeni

TANIM

Çocuk modasını ve teknolojik gelişmeleri izleyen, çocuk giyimi üzerine tasarım yapan, kalıplarını hazırlayan ve örnek üretimini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Tasarım panosu hazırlar,
- Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde, uygulanabilir nitelikte çocuk giysi tasarımını ve teknik çizimini yapar,
- Bilgisayar desteğinde veya elle çizdiği modelin kalıbını hazırlar,
- Bu tasarıma uygun ürünü saptar,
- Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,
- İlk deneme üretimini gerçekleştirir,
- Tasarımlara uygun aksesuar seçimi yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Eczacı Kalfası

TANIM

Eczacı gözetiminde, müşterileri karşılayan, reçetedeki ilaçları hazırlayan, faturasını düzenleyen, iş kayıtlarını tutan ve ilaç satış işlemini yapan kişidir.

A-GÖREVLER

- Müşterileri karşılar,
- Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların
kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir,
- Reçetesiz satılan ilaçlar hakkında müşteriyi bilgilendirir,
- Tansiyon ölçer, gebelik testi yapar, kan şekeri ölçer,
- Basit rahatsızlıklarda ilk yardım hizmeti verir,
- Eczaneye ait resmi-özel işleri takip eder,

Elektronik Mühendisi

TANIM

Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır.

A- GÖREVLER

Elektronik mühendisinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, görevler ve yapılacak işler çalışılan alanlara göre farklılıklar göstermektedir. Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım, elektronik mühendisinin belli başlı çalışma alanlarıdır.
Elektronik mühendisleri,
- Yukarıda belirtilen alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemleri tasarlar,
- Sistemlerin bağlantılarını yapar,

Forklift Operatörü

TANIM

Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir.

A – GÖREVLER

Forklift operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;
- İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır,
- İş talimatını inceler,
- Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.
- Forklift'i çalıştırmadan önce günlük kontrollerini yapar, (Motorun yağını, suyunu, aküsünü, lastiklerini, asansör zincirlerini vb.)