hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Meslek Okulu

Meslek Okulu

Optisyen

TANIM

Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Göz doktoru tarafından verilen reçeteyi inceler,
- Gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlar,
- Camları kişiye uygun çerçeveye takar ve göze uyumunu kontrol eder,
- Gerektiğinde bilgisayarlı görme kontrolü yapar. (Kanunla yetki verildiği takdirde.)

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Vantuzlama aleti,

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı

TANIM

Kamu-Özel kurum / kuruluşların ve şahısların can,mal ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yaparak asayiş ve güvenliği sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yakın çevreyi gözetim altında tutarak sorumluluk verilen güvenli bölgesinde kurallara uyulmasını sağlar,
- Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutar,
- Refakat hizmetlerini yapar,
- Görev yerinde güvenliği sağlamak amacı ile arama yapar,
- Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engeller,
- Olası suçu önlemek amacıyla çalışmalar yapar, suçluyu yakalar ve adalete teslim eder,

Meslekler Hakkında Şiirler

Şoför

Oh, ne kadar güzeldir kimbilir
Sabahtan akşama kadar
Altında araba
Caka satarsın ona buna
Büyüyünce şoför mu olsam acaba?

İstersem taksi sürerim,
İstediğim yere giderim
Nazik davranırım müşterilere
Buyurun hanımefendi, buyurun beyefendi
Sizi istediğiniz yere taşıyayım
Direksiyon başında özgür yaşayayım.

Otobüs şoförü olsam kent kent gezerdim
Tır şoförü olsam dünyayı tanırdım.
Kamyon şoförü olsam dağı taşı aşardım
Direksiyon başında özgür yaşardım.

Fevzi Günenç

Aktör

Aktör diye Ayhan Işık’a derim ben
diye konuşur ikide bir babam
Oysa ondan sonra gelmiş

Gıda Teknolojileri Teknisyeni

TANIM

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan ara meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER

Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında;
- Her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et
ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır,

Hukuk Sekreteri

TANIM

Adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan kişidir.

A- GÖREVLER

Bu mesleği yürüten kişilerin yaptıkları işler, görev yaptıkları işyerlerine göre farklılıklar gösterir. Genel olarak;
- Telefon, faks, elektronik posta gibi araçlarla iletişimi sağlar, randevuları düzenler,
- İşyerine gelen iş sahiplerini (müvekkilleri) ve ziyaretçileri kabul eder ve görüşmek istenilen kişi ile (avukat, savcı, hukuk müşaviri gibi) görüşmesini sağlar,

Moda Tasarımcısı

TANIM

Günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapan, çizen, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini gerçekleştiren kişidir.

A-GÖREVLER

Moda Tasarımcısının görevlerini üç ana başlık altında toparlayabiliriz.
1-Tasarlama,
2-Uygun malzeme ve araç-gereci seçme, deneme üretimini gerçekleştirme ve katalok hazırlama,
3-Pazarlama ve satış tekniklerini uygulayarak sunuş yapmak. Bu ana başlıklar altında;
- Tasarım panosu hazırlar,

Pazarlamacı

TANIM

Ürünlerin kalitelerine göre sınıflandırılması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması konularında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Çalıştığı işyerinde üretilen veya satışı kararlaştırılan malların niteliklerini belirler ve sınıflandırır,
- Ürünleri alacak kişileri belirlemek için araştırmalar yapar, onlara ulaşıp ürünleri tanıtma yollarını geliştirir,
- Büyük firmalarda, bölgelerdeki bayilerin oluşturulması ve bunlarla iletişimin sürdürülmesini sağlar,
- Satış istatistiklerini çözümleyerek satışların arttırılması için gereken önlemlerin alınmasını sağlar,

Turist Rehberi

TANIM

Yerli ve yabancı turistleri Türkiye'nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren, turistlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yabancı turistlerin yurda girişleri sırasında, Türk turistlerin yurtdışı gezilerinde vize, pasaport, gümrük vb. işlemlerinde yardımcı olur,
- Turistlerin sağlık belgeleri, kambiyo ve döviz işlemleri, kredi kartları, haberleşme gibi gezi ile ilgili işlemlerine yardım eder,

Ön Büro Elemanı-Resepsiyonist

TANIM

Otel ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterileri kabul ederek, kayıt, oda, bagaj, hesap, ücret tahsili, mesaj ve haberleşme işlemlerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Otele başvuruda bulunan müşterileri karşılar, tanıtıcı bilgiler verir,
- Müşterilere kalacakları oda konusunda açıklamalarda bulunur, gerekirse kalacakları yeri gösterir,
- Otelde kalmak isteyen müşteriler için giriş formu düzenler,
- Polis defterine müşterinin kimliği ile ilgili bilgileri yazar ve konaklama belgesi düzenler,
- Yabancı uyruklu müşterileri emniyete bildirir,

Sağlık Memuru

TANIM

Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.
Hemşirelerle eş görev, yetki ve sorumluluğa sahiptir.

A-GÖREVLER

- Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular,
- Enjeksiyon ve pansuman yapar, tansiyon ölçer,
- Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur,,
- Kültür hazırlar, kan grubunu belirler, gebelik testi yapar,
- Sünnet yapar,

Tur Operatörü

TANIM

Yurtiçi ve yurtdışına spor, eğlence, sağlık, ibadet, bilimsel veya kültürel etkileşim amacıyla yapılacak gezileri planlayan ve düzenleyen kişidir.

A - GÖREVLER

- Genellikle yabancı turistlerin katıldığı, yurt dışında ya da yurt içinde başlayıp, gecelemesiz veya bir ya da daha çok gecelemeyi kapsayan turlar düzenler,
- Türkiye' den başka ülkelere veya başka ülkelerden Türkiye'ye kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile gruplar halinde yapılacak gezilerin biletlerini satar, sattırır,

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi

TANIM

Her türlü sanayi kuruluşlarında, inşaat alanlarında, meskenlerde, diğer kurum ve kuruluşlarda elektrikli tesisat ve teçhizatın bakım ve onarımını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Arıza tespiti yapar,
- Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir,
- Koruyucu/emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar,
- Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar,
- Makine, ekipman ve tesisat kurar,
- Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar,
- Elektronik sistemlerin arızalarını tespit eder,
- Elektronik sistemlerin arızalarını giderir,

Elektronik Telekominikasyon Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Elektronik/telekomünikasyon öğretmeni, bu program çerçevesinde;
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

Hidrojeoloji Mühendisi

TANIM

İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yeraltı suyunu içeren jeolojik birimlerin sınırlarını ve hidrolik özelliklerini belirler,
- Yeraltı suyu işletmeciliği ile ilgili olarak uygun işletme ve yönetme politikalarını belirler,
- Yeraltı sularının kalitelerinin korunması ve kirlenmiş yeraltı sularının yeniden temizlenmesi için çalışmalar yapar,