hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Meslek Okulu

Meslek Okulu

Sağlık Kurumları İşletmecisi

TANIM

Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

A- GÖREVLER

- İşletmenin sağlık politikasını oluşturur.
- İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir.
- Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir.
- Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.
- Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar.
- Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.

Uzay Mühendisi

TANIM

Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Sivil ve askeri kuruluşlarda;
- Yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapar,
Uydularla haberleşme amacıyla çalışmalar yapar,
- Bunun yanında, akademik kuruluşlarda şu proje ve endüstriyel faaliyetleri yürütür:
• Sayısal akışkanlar dinamiği olanaklarının geliştirilmesi,

Vergi Denetmeni

TANIM

Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

Vergi denetmenlerinin başlıca görevleri vergi ödemesi gereken kişilerin vergilerini gününde ve tam olarak ödeyip ödemediklerini incelemektir.

Bunun için:
a) Memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı bir kimlik bulundurur ve gidilen yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterir,
b) İncelemeye tabi kişiye, inceleme konusunu işe başlamadan önce anlatır,

Web Programcısı

TANIMI

Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgileriyle birlikte, web sayfası tasarlayan ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan kişidir.

A – GÖREVLER

Web programcısı;

- İhtiyaçları değerlendirir ve istenilen projeyi analiz eder,
- İhtiyaçlar doğrultusunda araştırma yapar,
- Analiz edilen projeyi küçük bölümlere ayrıştırır,
- Web sitesinin görsel (arayüz) tasarımını yapar,
- Web sitesinin temel veri tabanı ihtiyaçlarını karşılayacak kod yazar,
- Arayüz ile veri tabanı uyumluluğunu denetler,

Meslek Lisesi'nin TÜBİTAK fuarı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Organize Sanayi Endüstri ve Meslek Lisesi'nde (OSB) TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışı Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül, Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Tuncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar tarafından gerçekleştirdi. Açılışa katılanlar yapılan projelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Alçı Dekorasyoncusu

TANIM

Alçı, alçıpan ve diğer alçı ürünlerini kullanarak alçı sıva, kartonpiyer dökme tavan, asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme işlemlerini
yapan kişidir.

A- GÖREVLER
- Yapacağı işin ölçülerini alır,
- İşi uygulayacağı yüzeyi inceler,
- Malzeme ihtiyacını belirler ve temin eder,
- Çizimleri inceleme, çizimlere göre şablon çıkarma, kalıpları hazırlama, alçıyı hazırlama işlemlerini yapar,
- Alçı dökümü yapar,
- İşlem yapılacak yüzeyi temizler,
- Dökümden çıkan kartonpiyeri ve dökme tavanı takar,
- Alçı sıva yapar,
- Köşe profilleri koyar

Argon Kaynakçısı

TANIM

Argon gazı ve tıg cihazları ile metal parçalarını çeşitli şekillerde kesen ve birleştiren veya tamir eden kişidir.

A- GÖREVLER

- Makine donanım alet ve malzemelerini seçer, hazırlar, ayarlar,
- Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçalarını işaretler,
- Alevle ya da plazma ile parçaları keser,
- Parçaları argon kaynağı ile birbirine tutturur,
- Argon gazı yardımıyla kaynatılacak metali ergitir,
- Kaynak telini kaynatılacak kısma değdirir ve telden aldığı ergimiş metalle parçaları birbirine ekler,
- Kaynak yapılan parçanın pürüzlerini düzeltir.

Bilgisayar Öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Bilgisayar öğretmeni, bu program çerçevesinde,

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

Bilgisayar Operatörü

TANIM

Bilgisayar operatörü; çeşitli programları kullanarak verilen bilgileri bilgisayara aktaran ve gerektiğinde çıktılarını alabilen kişidir. Bu işlemi yapan kişilere kamu kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı verilmektedir.

A- GÖREVLER

- Bilgiyi, bilgisayarın okuyup işleyebileceği, disket adı verilen bilgisayar ortamına, klavye yolu ile kaydeder,
- Kaydın doğru yapılıp yapılmadığını denetler,
- Bilginin sıralanması, bilgi arama ve istendiğinde bilgilerin kağıda aktarılması işlemlerini yapar,

Diş Protez Teknisyeni

TANIM

Diş hekiminin kendisine verdiği ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine alçı ile suyu karıştırarak yaptığı hamuru dökerek, alçı model elde eder,
- Alınan model üzerinde gerekli çalışmaları yapar.
- Alçı kalıptan akrilik denilen maddeyi çıkarır,
- Diş hekimince yapılan provadan gelen dişleri mumlayarak diş eti şeklini verir,
- Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba yerleştirir (mufta safhası),

Hakim

TANIM

Devlet ile birey arasında veya bireylerin kendi aralarındaki veya iki idare arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, Kanunlara ve hukuka uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.

A- GÖREVLER

Maliye Meslek Elemanı

TANIM

Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür.

A- GÖREVLER

- Maliye (para) konusu ile ilgili işlerini yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapar,
- İşyerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar,
- İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar,
- İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar,
- Ödenecek vergileri hesaplayarak ödenmesini sağlar,

Mikroteknoloji Teknisyeni

TANIM

Hassas makine ve ölçü aletlerini imal eden, bakım ve onarımını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Ölçü aletlerinin montajını yapar,
- Kalibirasyon (ayarlamasını) yapar,
- Doğru ölçü yapıp, yapmadığını kontrol eder,
- Arızalı cihazların tamirini yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Elektronik ölçü aletleri ve lehim havyası,
- Torna, Freze, Matkap, Taşlama, Alet Bileme, Pres ve diğer elektrikli el takımları,
- Tesviyecilikte kullanılan alet ve avadanlıklar,
- Eğeler, Testere, Pafta, Kılavuz, Tornavida, Pensler, Anahtar Takımları vb.

Pratisyen Hekim

TANIM

İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

Savcı

TANIM

Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.

A- GÖREVLER

- Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar,
- Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker,