hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Meslek Okulu

Meslek Okulu

Anestezi Teknikeri

TANIM

Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir.

A- GÖREVLER

- Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu inceler,
- Hastanın sağlık durumunu ve vücudunun yapısını göz önünde bulundurarak gerekli anestezi (narkoz, uyutucu madde) miktarını hekimin gözetiminde belirler ve hastayı uyutur,
- Hastanın hazır olduğunu, ameliyatı yapacak hekime bildirir,

İşletme Mühendisi

TANIM

Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği konusunda bilgi sahibi olan kişidir.

A- GÖREVLER

- Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar,
- İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlar,

Ortopedi Teknisyeni

TANIM

Beden sakatlığı olanlara suni maddelerden, ağaçtan, deriden, metalden kol ve bacak sargısı, muhafaza gömleği, suni organ ve korset gibi teknik yardımcı cihazları imal eden ve onaran kişidir.

A- GÖREVLER

Ortopedi teknisyeni, her zaman doktor reçetesine göre çalışır. Yapacağı protezleri doktorun isteğine uygun olarak hazırlar.

- Doktorun reçetesini ve raporunu inceler,
- Takılacak protezin ölçüsünü alır,
- Plastik dökülecek kalıbı ayarlar, uygun plastiği döker,
- Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur,
- Yeni modelâj yapar,

Polis Memuru

TANIM

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

A- GÖREVLER

Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir;
- Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
- İzinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtır ve bununla ilgili önlemler alır,
- Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler alır,
- Trafik düzenini ve akışını sağlar,
- İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,

Su Ürünleri Mühendisi

TANIM

Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Su ürünleri üretim tesislerinin hazırlanması konusunda projeler geliştirir,
- Su ürünlerinin havzalarda üretimi için yumurtaların havzalara ne zaman ve nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda görüş bildirir,
- Su ürünlerinin türlerinin iyileştirilmesi üzerinde çalışmalar yapar,
- Su ürünlerinin doğal ve yapay yemlerle beslenmeleri için çalışmalar yapar,

Animatör

TANIM

İnsanların tatil yerlerinde iyi zaman geçirmeleri için bir takım eğlence ve gezi programları düzenleyen kişidir.

A- GÖREVLER

Animasyon, canlandırma demektir. Animatör, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle insanları neşelendirmeye çalışır. Bunun için;
- Tatil yapmaya gelen insanların; yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptar,
- Tatil yerinin olanakları çerçevesinde beklentileri karşılayacak bir animasyon programı hazırlar ve uygular,

Rehber Öğretmen

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

A- GÖREVLER

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen (psikolojik danışman) başlıca şu görevleri yerine getirir.

Spor Hakemi

TANIM

Spor karşılaşmalarını, uluslararası kurallara uygun olarak, yetki ve otoritesini kullanarak yöneten, denetleyen kişidir.
Hakemler spor karşılaşmalarının türüne göre isimlendirilirler. Örneğin futbol hakemi, basketbol hakemi, voleybol hakemi, güreş hakemi, tenis hakemi gibi. Ayrıca hakemler aldıkları görevlere göre de değişik adlarla anılırlar. Bu adlardan bazıları şunlardır; orta hakem, baş hakem, yan hakem, yardımcı hakem, masa hakemi, minder hakemi, puanlama hakemi, yedek hakem, 1., 2., 3., 4. hakemler gibi.

A- GÖREVLER

5. Bölge

Destek Üst Limiti:
-
Destek Alt Limiti:
Her sektör için minumum yatırım tutarları farklılık göstermektedir.
Destek Oranı:
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz Desteği

Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat illeri için belirlenen sektörlerde, 500 bin TL ve üzeri yatırımlar için "Bölgesel Teşvikler" verilmektedir.

Stilist

TANIM

Çağdaş moda anlayışı ile giyim sektörünün hazır giyim ve ısmarlama giyim birimlerinde giysi modellerini tasarlayıp, bu tasarımlara uygun tekstil ürününü saptayan ya da tekstil ürününe göre model tasarımı ve uygun aksesuar seçimi yapan, bütün bu çalışmalarını resim, çizgi ve grafiklerle oluşturan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hazır giyim ve ısmarlama giyimde, uygulanabilir nitelikte, her türlü spor, abiye model tasarımı yapar, kreasyon hazırlar,
- Firma tarzına uygun modeller üzerinde, günün moda anlayışına paralel değişiklikler yapar, çeşitli görüşler üretir,

Kayıt Dışıyla Mücadelede Yeni Yöntem

Kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni yöntemler geliştiren SGK, özel sektörde düşük maaşlı gösterilen çalışanları, kamudaki meslektaşlarıyla kıyaslayarak prim gelirlerini artırmayı hedefliyor.

SGK Başkanı Fatih Acar, kurumun üst düzey bürokratlarıyla 14-20 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi, kurumun yeni projelerini anlattı.

Asırlık binada meslek eğitimi

Kurtuluş Savaşı'nda askeri hastane olan tarihi bina, günümüzde Olgunlaşma Enstitüsü olarak hizmet veriyor. Enstitüde 75 kadın el sanatları, giyim, üretim teknolojisi, grafik, fotoğraf ve yiyecek içecek bölümlerinde 2 yıl boyunca eğitim alarak meslek ediniyor

Enerji Sistemleri Mühendisi

TANIM

Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişidir.

A-GÖREVLER

-Enerji kaynaklarının bütün çeşitlerinin tanımlanması, üretimi, işletilmesi, iletimi,dağıtımı,tüketimi aşamalarında görev alır,
-Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan önemi dolayısıyla çalışmalar yürütür.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi

TANIM

Deniz taşıtları, her türlü açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımı, ekonomik bir şekilde üretimi konularında mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Gemi, duba, fener, platform, liman gibi açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımını yapar,
- Denizlerdeki doğal zenginlikleri değerlendirmek amacıyla mevcut teknolojiyi geliştirir ve bu amaca uygun yapıların inşa edilmesi faaliyetlerinde bulunur,
- Gerektiğinde, deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür,

Muhasebe Meslek Elemanı

TANIM

Kamu ve özel sektör işletmelerinde, hizmet ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara kaydeden meslek elemanıdır.

A- GÖREVLERİ

 Çalıştığı işyerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenler ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydeder,
 İşyerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlar.
 Çalıştığı işyerinin borç ve alacaklarını takip eder,