hgs  eokul   lgs   kyk  
  16.07.2024  

Meslek Okulu

Meslek Okulu

Enerji Öğretmeni

TANIM-

Enerji öğretmeni, çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda, sanayideki işletmelerin jeotermal, hidroelektrik santrallerinde ve kimyasal enerji üretim merkezleriyle, doğalgaz dağıtım merkezlerinin ilgili kısımlarında çalışacak öğrencilere ya da yetişkinlere tesisat (sıhhi tesisat, ısıtma alternatif enerji kaynakları, enerjinin etkin ve verimli kullanımı) alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Remayözcü

TANIM

Remayözcü, remayöz makinesini kullanarak, dikime hazırlanmış örgü ürünlerin yaka, bant, pat, cep, yan dikiş ve lastik dikim işlemlerini yapan kişidir.

A-GÖREVLER

-İş talimatını inceler,
-Örgü kumaş ve malzemeyi kontrol eder,
-Makine ve oturma alanını ayarlar,
-Mayları kontrol eder,
-İğneyi ve çavanozu kontrol eder,
-Makineye iğne takar, değiştirir,
-İpliği iğneye takar,
-İlmekleri maylara takar,
-Zincir dikiş yapar,
-Yapılan işi belirli aralıklarla kontrol eder.,
- Arızaları yetkiliye bildirir,
- Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlar

Büro Yönetimi Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, büro yönetimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

- GÖREVLER

Büro yönetimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Büro yönetimi öğretmeni bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

El Sanatları Ve Dekoratif Sanatlar Öğretmeni

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

A- GÖREVLER

El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

Zoolog

TANIM

Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir.

A- GÖREVLER

Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar.

Araştırıcı olarak çalışan zoolog;
- Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,
- Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda incelerler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,

İSMEK (Belediyenin Verdiği Kurslar)

İSMEK (Belediyenin Verdiği Kurslar)

Meslek kursları istihdamı artırıyor

Şanlıurfa Yenişehir Halk Eğitim Merkezi tarafından İş-Kur ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen diksiyon kursunda başarılı olanlara sertifikaları verildi. Bahçelievler'deki Şanlıurfa Gençlik Merkezinde düzenlenen törene katılan Vali Celalettin Güvenç "Değişimi iyi okumak, gelişimi iyi izlemek, geleceği iyi planlamak ve iyi vizyon sahibi olmak lazım" dedi. Güvenç, 70 kursiyere sertifika verdi.

Antrenör(Spor Eğitmeni)

TANIM

Okullarda, klüplerde, üniversitelerde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda ve diğer kuruluşlarda; sporcuların ferdi veya toplu olarak, ihtisasları dahilindeki her türlü spor faaliyetlerinde, sportmenlik anlayışı içinde, uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak eğitilmesini sağlayan, sporun esaslarını, teknik prensiplerini ve kurallarını öğreten ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişidir.

Antrenörler sporun dalına göre değişik isimlerle anılırlar. Örneğin, futbol antrenörü, basketbol antrenörü (koç), güreş antrenörü gibi.

A- GÖREVLER

Borsa Ve Finans Meslek Elemanı

TANIM

Bankalarda, aracı kurumlarda veya anonim şirketlerin finans bölümlerinde; borsa ve finansla ilgili tüm işlemlerde aracılık faaliyetlerini üst yönetime bağlı olarak yürüten kişidir

A-GÖREVLER

1- BANKALARDA VEYA ARACI KURUMLARDA;

- Müşterilere yatırım hesabı açar,
- Müşterilerden alınan talimatlara göre hisse senedi alım- satımına aracılık eder,
- Müşteri talimatıyla halka arza aracılık eder,
- Müşteri talimatıyla yatırım fonu, devlet tahvili, hazine bonosu alım satımına aracılık yapar,

2- ANONİM ŞİRKETLERDE;

Pilot

TANIM

Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir.

A- GÖREVLER

- Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar,
- Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler,
- Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak hava durumunu inceler, kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planını gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir,

Radyo Ve Televizyon Program Yapımcısı-Prodüktör

TANIM

Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır.

A- GÖREVLER

- Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırır ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır,
- Yapılacak programın konusunu ve süresini belirler,
- Yapımı gerçekleştirilecek program için yapılacak işleri belirler ve iş akışını planlar; yapımda görev alacak personelin görev dağılımını ve iş düzenini belirler,

Sınavsız üniversite için 150 bin aday yarışacak

Temmuz ayında yapılacak Dikey Geçiş Sınavı ile Meslek Yüksekokulları'nda okuyan 35 bine yakın öğrenci, 4 yıllık lisans bölümlerine girme hakkı kazanacak. Adaylar 18 tercih yapabilecek

Sosyal Hizmet Uzmanı

TANIM

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konusunda yardımcı olan kişidir.

A- GÖREVLER

- Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmesi, bakımının sağlanması için gereken çalışmaları yürütür,
- Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmesini sağlar, durumlarını izler,

TTNET 1000 genci meslek sahibi yapacak

Yeteneğe destek kapsamında yeni bir sosyal sorumluluk projesine başlayan TTNET, 1000 gence iş kapısı açacak